Loading...

Mezinárodní očkovací průkaz

Co je Mezinárodní očkovací průkaz?

Mezinárodní očkovací průkaz je tvořen dvěma dokumenty:

  1. Certifikát o platném očkování nebo profylaxi (CPO)
  2. Vlastní Mezinárodní očkovací průkaz

Certifikát o platném očkování nebo profylaxi je definován IHR (International Health Regulations). V současnosti je jedinou chorobou, proti které se musí povinně očkovat při cestách do endemických oblastí – tj. do oblastí s výskytem dané nemoci, žlutá zimnice. Upozorňujeme, že povinnost očkování musí být splněna i při tranzitu přes endemickou oblast.

Mimo rámec IHR je u poutníků do Mekky vyžadováno povinně očkování proti meningokokové meningitidě tetravalentní vakcínou. Forma vyplnění CPO je striktně dána a jakékoliv změny (škrty, doplnění) nebo chybějící nebo chybný zápis jej činí NEPLATNÝM. Očkování proti žluté zimnici mohou provést lékaři s potřebnou specializací a platný zápis do CPO zaznamenat pouze oficiální centra uvedená v platné vyhlášce o očkování.

CPO i MOP musí být vypsány v angličtině nebo francouzštině.

Vystavení MOP i CPO v Očkovacích centrech

Centra Očkování a cestovní medicíny jsou certifikovaným pracovištěm očkování proti žluté zimnici a Mezinárodní očkovací průkaz Vám bude vystaven automaticky při očkování proti žluté zimnici. Záznam o provedeném očkování Vám bude zapsán do CPO dle platných směrnic odborným epidemiologem.

Na Vaši žádost samozřejmě vystavíme MOP i v případě jiného pravidelného nebo doporučeného očkování. Provádíme i výpisy z očkovacího průkazu, který Vám byl vystaven v dětství, poněvadž tyto výpisy jsou při vstupu do některých zemí vyžadovány. 

Cestujete do země, kde je toto očkování povinné? Podívejte se na článek o zápisu do Mezinárodního očkovacího průkazu.

Vystavení MOP je zpoplatněno částkou 120 Kč.